Har du blitt beskyldt for svik/ bedrageri overfor forsikringsselskapet?

Forsikring kan oppleves som en ting når avtale gjøres, og en helt annen ting når skaden inntreffer. Det oppleves ofte at det agenten lovet skulle være dekket, viser seg ikke å være tilfelle når skaden har skjedd. Det var untakt i vilkårene for denne skaden. Forsikringsselskapet setter jurister på saken når skaden blir meldt. Forsikringsvilkårene blir nøye tolket av saksbehandleren. Forsikringsagenten som fikk deg til å tegne avtalen var ingen jurist, men ren selger. Du fikk ikke informasjon og opplysninger  som du skulle fått. Du får avslag på krav om erstatning.

Forsikringsproblemer oppstår i mange varianter, og kan dreie seg om:

 • Forsikring og bil  - bilsaker - bilansvar
 • Forsikring og skademelding
 • Forsikring og erstatning
 • Forsikring og ulykke - ulykkesforsikring
 • Forsikring og reise - reiseforsikring
 • Forsikring og tyveri - tyveriforsikring- bil - reisegods - bagasje
 • Forsirking og brann - bilforsikring - boligforsikring
 • Forsikring og skade - personskade - tingskade
 • Forsikring og avkorting
 • Forsikring og regress
 • Forsikring og nøkkelkjørt bil - forsikringsbedrageri - forsikringssvik
 • Forsikring og sykdom
 • Forsikring og helse

Forsikringsselskapene påberoper ofte svik eller bedrageri. Forsikringssvik eller forsikringsbedrageri er en alvorlig beskydning og innebærer at du mister all rett etter  forsikringsavtalen. Alle forsikringer blir sagt opp, og du får ikke tegne nye forsikringer i selskapet. I tillegg er det strenge straffer for forsikringsbedrageri om man skulle bli dømt.

Svik kan forekomme i alle forsikringsforhold, men forbindes ofte med tyveri av bil, motorsykkel brann o.l. Typisk er at bilen ikke blir funnet igjen, bilen blir funnet utbrent osv. Bilen kan være fraktet ut av landet. Etter funn av bilen viser nærmere undersøkelser av låsesmed at bilen har vært nøkkelkjørt osv. Har bilnøkler blitt kopiert ulovlig? Av hvem? Når? Hvor? En rekke spørsmål dukker opp.

Svik blir også ofter påberopt ved mangelfulle eller feilakritge helseopplysninger. Det kan være opplysninger du gav for mange år siden da du tegnet livsforsikring eller uføreforsikring. Kanksje var du bare skjødesløs eller unøyaktig? Nå rammer det deg. Du får ikke utbetalt den forsikringen du trodde skulle sikre deg hvis uhellet var ute.

Trenger du bistand i bilsak, forsikringssak eller politisak? Ta kontakt for en uformell, gratis prat. Vi diskuterer saken og kostnadene med å bruke advokat. Kanskje har du enrettshjelpsforsikring?
Jeg undersøker uten kostnad for deg før vi begynner å arbeid med saken. 

Jeg har prosedert en rekke svikssaker for domstolene.

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!