Disse spørsmål dukker alltid opp når vi har mistet lappen. Med 23 års praksis fra påtalemyndighet og som trafikkadvokat med bilsaker, kjenner jeg lover, forskrifter og rettsavgjørelser .

En trafikkadvokat kan i bilsaker hjelpe deg med:

 • Trafikk og førerkort
 • Trafikk og promille
 • Trafikk og forsikring
 • Trafikk og erstatning
 • Trafikk og fart
 • Trafikk og ulykke
 • Trafikk og bot
 • Trafikk og forelegg
 • Fartsbot
 • Fotoboks

Ta kontakt  - "Trafikkadvokaten.no" - dersom du i bilsaker har behov for svar på følgende:

 • Hvordan få lappen tilbake litt fort? Jeg gav mitt samtykke til beslag.
 • Hvor lenge kan politiet trenere saken?
 • Har politiet en frist for å avgjøre saken,? Er fristen på 3 uker?
 • Hvordan skal jeg få fortgang i å få lappen tilbake? 
 • Mister jeg lappen for en lang tid? Jeg har prikker fra før - har det betydning? 
 • Trenger jeg advokat for å få igjen lappen?
 • Hva koster det å ha med en advokat i retten?
 • Har jeg rett til fri rettshjelp?
 • Er det "straff" i juridisk forstand å miste lappen?  Kommer jeg i strafferegisteret?
 • Hvorfor bør jeg ikke gå alene i retten med en førerkortsak, men ha med en advokat?
 • Alle  sier de har behov for førerkortet - hva skal til for at jeg skal peke meg ut med sterkere behov enn andre for å få tilbake førerkortet?
 • Politiet - domstolen - hvem har ansvaret for hva i førerkort saker?
 • Samtykke - kan jeg trekke tilbake samtykket til belsag av førerkortet - jeg skrev jo under?
 • Politidokumenter - har jeg rett til å få se disse?  

  Se linker til avsagte dommer

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!