Forsikring

Firmaet har mer enn 30 års erfarings med forsikring, trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, reiseforsikring m.m.

Vi bistår i "kampen" mot forsikrinsselskapene. Det kan gjelde erstatningskrav etter trafikkskader og yrkesskader, reiseforsikring, oppgjør for bil, bolig eller tapt helse etter sykdom/ulykker. Svik eller forsikringsbedrageri er noe man blir møtt med; feil i en skademelding kan være nok.

Trafikksaker og forsikring

 • promillekjøring med skadefølger
 • kollisjon
 • påkjørsel av personer
 • dødsulykke
 • beslag og inndragning av førerkort.

Du kan oppleve at forsikringsselskaper krever regress - tilbakebetaling av utlegg selskapet har hatt i forbindelse med saken.

Reiseforsikring

 • Sykdom på reise
 • Utgifter til hjemtransport med fly
 • Utgifter til operasjoner
 • Utgifter til behandling
 • Tyveri av bagasje
 • Tapt bagasje
 • Reklamasjon på feriereiser

Yrkesskade

 • På jobben
 • På vei til jobben
 • Ikke godkjent som yrkesskade


Yrkessykdom

Løsemiddelskade
Belastningsskade
Ikke godkjent som yrkesskade


Klikk deg inn på de aktuelle sidene for flere opplysninger.

Vi avklarer det økonomiske med en gang, og før du blir belastet med dyre advokatregninger.

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!