Trafikkskade

Er du blitt skadet i trafikken?

Vanligvis har du rett til erstatning fra forsikring etter trafikkulykke og trafikkskade. Alle biler, motorsykler og andre motorkjøretøyer skal ha ansvarsforsikring. Det betyr at når motorvogn gjør skade på personer eller materiell, skal de økonomiske følgene dekkes over denne obligatoriske ansvarsforsikringen.

En trafikkulykke kan få store konsekvenser, og livet forandres gjerne for en periode eller for alltid. Arbeidet med å klarlegge de økonomiske følgene av skadene, er krevende og omfattende. For den skadete er det avgjørende at det blir gjort grundig arbeid. Å få bistand av en advokat med spesialkompetanse, kan være avgjørende for at du skal få den erstatningen du har krav på.

Firmaet vårt har holdt på med trafikkskader og yrkesskader siden 1984, og prosedert mange saker for domstolene. Dette gir trygghet for klienter som har krav på erstatning.

Erstatningsretten i Norge er i stadig utvikling. Du må passe på å få hjelp av en advokat som er spesialist og følger med på rettsutviklingen.

Vårt firma samarbeider med andre advokater i Norge som har spesialisert seg på trafikkskader, personskader og yrkesskader. Vi oppdaterer hverandre på nye rettsavgjørelser fra domstolene, også avgjørelser som ikke publiseres. Dette gjør vi for å holde tritt med forsikringsadvokatene som er ansatt i forsikringsselskapene og således har en helt annen økonomisk mulgihet til å ta sakene inn for domstolene.

Ta kontakt for en gratis gjennomgang av saken. Da finner vi raskt ut av hvilke ulykkesforsikringer som kan brukes.

Husk at utgifter til advokat, regnes som en utgift for deg. Slike utgifter får du dekket over forsikringen på linje med andre ekstrautgifter skaden har påført deg.

Med erfaring fra arbeid i Trygderetten, bistår vi også med trygdespørsmål.

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!