Trafikkadvokaten har snart 30 års erfaring med saker omtrafikkjus - personskadeerstatning - forsikring - trafikkskader - bilsaker - yrkesskader/veteransaker og pasientskader m.

I trafikksaker bistår vi som forsvarer under rettssaken. Vi hjelper deg med kontakt med politiadvokat i saker der du har mistet førerkortet.

I forsikringssaker oppstårdet ofte diskusjonert rundtt forsikrigsoppgjøret.

Ved personskader går diskusjonen gjerne på om det er årsakssammenheng, skadeomfang og om beregningene av erstatningen.

Ved skader på materielle ting som bil og bolig blir det gjerne diskusjon om skadeoppgave og verdier på tingene. Hevder forsikringsselskapet at det er gitt uriktige opplysninger i skadeoppgave eller helseerklæring? Har forsikringsselskapet ansvar for skaden? Dekker forsikringen tapet? Er det årsakssammenheng mellom skaden og hendelsen? Er skaden ditt eget ansvar? Krever forsikringsselskapet avkorting? Eller mener de at du har begått et såkalt svik?

Blir du bekyldt for forsikringsbedrageri? Hva er ditt ansvar dersom barna har gjort skade på personer eller ting? Dette er problemer som virke uoverkommelige for den enkelte, men hvor vi som erstatnigsadvokater og forsikringsadvokater har erfaring i å håndtere.

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!