Takst ved forsikringsoppgjør

Hva er rett verdi på

  • bilen
  • motorsykkelen
  • sykkelen
  • boligen
  • bagasjen
  • annet løsøre ?

Det oppstår ofte ueninghet om taksering. Heldigvis finnes det regler for hvordan slike uenigheter skal løses. Ikke godta uten videre forsikringsselskapets tilbud. En erfaren adsvokat kan hjelpe deg i dialogen med forsikringsselskapet.

 

 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!