Pasientskade

Pasientskader

Som pasientskader regnes skader som du blir påført under medisinsk behandling. Pasientskader kan oppstå både ved behandling hos leger, fysieterapeuter, kiropaktorer og annet medisinsk personell.

Flere artikler …

  1. Hos lege
  2. På sykehus
 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!