På Skolen

 >Som lærer

Som ansatt

Har du vært utsatt for ene ulykkesskade under ditt arbeid som lærer eller ansatt på skolen? i så fall vil det kunne være en yrkesskade. Slike skader faller inn under lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter. Yrkesskader gir deg rett til erstatning. Yrkesskade kan gi rett til ytlelser fra folketrygden som er bedre enn andre ytelser som ikke skyldes yrkesskade.

For at skaden skal godkjennes som yrkesskade stilles det opp viss krav - betingelser - som må være oppfyllt:

 • Skjedde skaden i arbeidstiden?
 • Skjedde skaden under ditt arbeid med arbeidsoppgaver som du vanligvis utfører?
 • Oppstod skaden plutselig og uforutsett?
 • Kan skaden falle inn under ulykkesforsikringer?
 • Kollektiv ulykkesforsikring eller privat ulykkesforsikring?
 • Vi sjekker for deg -

Som elev/student

 • En skade oppstått på skolen eller utenfor skolen, men i skolens regi, kan være en yrkesskade. En yrkesskade gir deg rett til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring og forskrifter.
 • Vi bistår deg med hele saksbehadnlingen.
 • Har du kanskje egen ulykkesforsikring?
 • Kanskje har skolen en ulykkesforsikring for alle sine elever?
 • Kanskje dine foreldre har en ulykkesforsikring?
 • Den kan være avtalt for mange år siden, men vil kunne komme til anvendelse nå. En ulykkesforsikring gjennom mors eller fars arbeidsgiver kan kanskje omfatte deg også?
 • Eller kanskje du er medlem i en klubb eller lag hvor alle som har betalt kontingent er omfattet av en ulykkesforsikring?

Som i alle slike saker er det en rekke opplysninger som må innhentes. Vi tar ikke detaljene på det her.

Flere artikler …

 1. I forsvaret
 2. I arbeid
 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!