Ved trafikkskader, yrkesskader og pasientskader.

Hvert erstatningskrav må behandles separat og utarbeides i samarbeid mellom advokat og den skadelidte. Kravene kan altså gjelde tapt inntekt, tap av fremtidig inntekt, påførte og fremtidige ekstrautgifter og menerstatning/tort og svie.

 • Selve erstatningsoppgjøret kan avsluttes når det foreligger en medisinsk spesialisterklæring og ansvar og årsaksssammenheg er klar. 
 • Da har man grunnlaget for et spesifisert erstatningskrav.
 • Et erstatningskrav kan deles opp i minst 5 underliggende separate opg selvstendige krav; krav på påførte og fremtidige ekstrautgifter, påført og fremtidig inntektstap og menerstatning. 
 • Hvert erstatningskrav må behandles separat og utarbeides i samarbeid mellom advokat og den skadelidte. Kravene kan altså gjelde tapt inntekt, tap av fremtidig inntekt, påførte og fremtidige ekstrautgifter og menerstatning/tort og svie.
 • Vi har dataprogrammer som hjelper med nøyaktige og riktige utregninger.
 • Et slikt arbeidsverktøy er helt nødvendig for at du skal få riktig erstatning. husk at forsikringsselskapenen har det samme vekrtøyet.  Dersom du ikke kjenner beregningsmetodene og dataprogrammene godt, vil du fort kunne få for lav erstatning. Det er nemlig flere "smarte" knep som brukes av forsikringsselskapenem uten at de dermed er ulovlige. Du må imidlertid kjennne "knepene" for å imøtegå beregningene.
 • Da erstatningen gjelder tap av inntekt/lønn, må beregningene ta hensyn til skatteregler og kapitaliseringsproblematikk.
 • En varialbel størrelse er folketrygdens grunnbeløp som endres hvert år.
 • Flere erstatningsberegninger bygger på grunnbeløpet, og er lagt inn i dataprogrammene.

 

Vi hjelper deg med:

 • Forsikring og yrkesskade
 • Forsikring og jobb
 • Forsikring og arbeid
 • Forsikring og skade
 • Forsikring og ulykke
 • Forsikring og erstatning
 • Forsikring og advokat
 • Forsikring og behandling
 • Forsikring og sykehus
 • Forsikring og helse
 • Forsikring og trafikk
 • Forsikring og død
 • Forsikring og dødsulykke
 

Ta kontakt med advokat for 1/2 times gratis og uforpliktende personlig konferanse! Send gjerne en epost!