Yrkesskader

Yrkesskader omfatter skader du får på jobben, på skolen, i det militære, for eksempel som FN-soldat i Libanon og Afganistan. Skader som oppstår på vei til og fra jobb, defineres i dag ikke som yrkesskade.